ABOUT_US

İş dünyasının artan karmaşıklığı, bireylerin ve kuruluşların rekabet avantajı kazanma çabaları daha fazla kaar ede bilip , finansal ve ekonomik krizlerin yayılması, ekonomi dünyasındaki artan politik baskı ve diğer birçok faktör finansal analiz ve yatırım portföyü oluşumunun önemini artırmıştır. Yatırımcının bir kişi veya kurum olup olmadığına bakılmaksızın, mevcut ekonomik koşulları karşılamak için uygun yatırım stratejilerini yatırım yapma ve benimseme nedenini net bir şekilde anlamadan, finansal karar doğru sonuca ulaşmaması muhtemeldir

. Deneysel ve bilimsel kanıtlar dünya ekonomisinde ve İran’da analitik bilim kullanımının birçok pazarın fiyatını tahmin edebileceğini göstermektedir. Piyasalar arasında, emtia piyasalarının küresel ekonomide etkin piyasalar olarak rolü her zaman çok önemli olmuştur. Ticaretin ve teknolojinin gelişiyle birlikte, birçok ürün, özellikle çeşitli sektörlerde enerji piyasalarının, değerli metallerin ve gıda maddelerinin büyümesi de dahil olmak üzere günlük önemli yatırım araçları olarak büyük miktarlarda para çekmektedir. Son birkaç yıl dikkat çekici. Bu nedenle, başarılı bir işe sahip olmak için bir yatırımcının karşı karşıya olduğu en önemli konulardan biri, ekonominin farklı sektörlerine yatırım hakkında perspektifleri bilmek ve en son bilgileri almaktır. Daha fazlasını anlamak kesinlikle bilim, bilgi ve deneyimi her şeyden önce getiren bir pazarda yakın bir rekabetin ve nihayetinde kârların ve ekonomik refahın temelidir.

Bizi Arayın